Asiakasportaali
Itsepalveluportaali

Perhepäivähoidosta insinöörimaailmaan: ”LapIT on salliva, joustava ja innovatiivinen työnantaja”

20.10.2023

Uratarinat

Rovaniemen Päätelaiteratkaisut -yksikön päällikkö Anna Isometsä teki rohkean päätöksen siirtyä päivähoidon tehtävistä insinöörimaailmaan. LapIT:lla huomattiin Annan aktiivisuus, ja asiantuntijatyötehtävät vaihtuivat nopeasti esihenkilön vastuuseen.

Perhepäivähoitajasta insinööriksi

Ennen LapIT:lle siirtymistä Anna toimi Rovaniemen maalaiskunnalla ja Rovaniemen kaupungilla päivähoidossa erilaisissa tehtävissä, kuten perhepäivähoitajana, päiväkodissa ja päivähoidon ATK-tukihenkilönä. Matemaattisena henkilönä Annalla oli vahva kiinnostus IT-alaa kohtaan ja hän päätti hakea ohjelmistotekniikan insinööriopintoihin. Anna tuli valituksi sekä insinöörin että sosionomin koulutusohjelmiin, mutta insinööriopinnot veivät voiton. ”Sosionomiopinnot olisivat olleet luontainen jatkumo aiempaan työkokemukseeni, mutta IT-ala kiinnosti. Insinööriopinnot alkoivat heti syksyllä ja sosionomiopinnot vasta seuraavana keväänä, joten päätin kokeilla insinööripuolta ja vaihtaa ne, mikäli ne eivät tuntuisikaan omilta. Viihdyin opinnoissa niin hyvin, ettei tarvinnut vaihtaa.” Opiskelujen aikana Anna siirtyi Rovaniemen kaupungilla IT-tukihenkilön tehtäviin, sekä myöhemmin valmistumisen jälkeen toimimaan tietohallintokoordinaattorina. Hän myös aloitti insinöörin YAMK-opinnot työn ohessa.

Aktiivisuus johti uusiin tehtäviin

Rovaniemen kaupunki ulkoisti päivähoidon lähitukipalvelut LapIT:lle vuoden 2012 alussa ja Anna siirtyi muutoksen myötä LapIT:lle töihin. Aluksi hän työskenteli asiakastuen tehtävissä asiakaspuheluihin vastaten sekä etätukea tarjoten. Vuoden 2015 aikana Anna pääsi osallistumaan yksikkönsä edustajana toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprojektiin. Anna oli aktiivinen toimija projektissa ja hänet valittiin järjestelmän pääkäyttäjäksi. ”Jos haluaa, voi täällä (LapIT:lla) edetä uralla, mutta koen, että se vaatii myös omaa aktiivisuutta. Vaikka olen itseohjautuva, omatoiminen ja aktiivinen, meni minulta muutama vuosi huomata oman aktiivisuuden merkitys työtehtävissä etenemisessä.”

Muutama vuosi tämän jälkeen LapIT:n organisaatiouudistuksen myötä Anna sai tilaisuuden hakea yksikön päällikön tehtävää, ja hänestä tuli silloisen Yritysratkaisut -yksikön päällikkö. Myöhemmin neljän palvelutuotannon yksikön päätelaitetehtävät eriytettiin omaksi yksiköksi, jonka päälliköksi Anna valittiin. Nykyisin Päätelaiteratkaisut -yksiköitä on kolme: Rovaniemi, Lapin maakunnat ja Pohjois-Pohjanmaa, ja yksiköiden asiantuntijoiden määrä on kolminkertaistunut. Anna johtaa Rovaniemen Päätelaiteratkaisut -yksikköä, johon kuuluu kolme toimipistettä: Rovaniemen päätoimipiste, Lapin keskussairaala sekä Lapin hyvinvointialueen Länsipohjan entiset kunnat. Yksikössä on tällä hetkellä 24 asiantuntijaa. ”On erittäin hyvä, että Päätelaiteratkaisut jaettiin kolmeen yksikköön. Näin voimme palvella asiakkaitamme paremmin ja olla enemmän asiantuntijoidemme tukena.” 

LapIT:lla työskentely – Joustavaa, sallivaa ja innovatiivista

Anna kertoo viihtyvänsä LapIT:lla erityisesti siksi, että työt saa tehdä omalla tavallaan. Hän arvostaa myös yrityksen ilmapiiriä, jossa työntekijöiden ideoita kuunnellaan ja toteutetaan. ”Omaan työhön saa aina tarvittaessa tukea ja töitä tehdään yhdessä. Meillä on työntekijöitä monipuolisissa tehtävissä ja yrityksessä on useita erilaisia ura- ja etenemismahdollisuuksia. Minusta LapIT on salliva, joustava ja innovatiivinen yritys. Emme ole kaavamainen organisaatio ja pidän siitä.”

Etätyö on ollut osa LapIT:n työkulttuuria jo pitkään, ja koronan jälkeen se on tullut entistäkin merkityksellisemmäksi. Nyt tiettyihin tehtäviin tarjotaan jopa 100 % etätyömahdollisuutta. Anna viettää suurimman osan työajastaan toimistolla, sillä hän arvostaa kasvokkain tapahtuvaa yhteistyötä niin asiakkaiden kuin oman tiiminsäkin kanssa. ”Koen, että kasvokkain tapahtuva kommunikointi on antoisampaa. Yksikköni asiantuntijat ovat toimistolla, ja haluan olla heille läsnä. Hoidan erityisesti kahdenkeskeiset tapaamiset mieluusti kasvokkain, se on mutkattomampaa. Jos minulla on koko päivä palavereja, työskentelen sellaisen päivän usein kotona.”

Rekrytoinneilla tiimin menestykseen

Yksikön päällikkönä Annan työnkuvaan kuuluvat myös yksikköön tulevien uusien asiantuntijoiden rekrytointi. Kaikki Rovaniemen Päätelaiteratkaisut -yksikön työntekijät ovat Annan palkkaamia. Hän on tehnyt viime vuoden aikana 17 rekrytointia ja tämän kokemuksen ansiosta hän löytää helposti Kuntarekryn hakemuksista sopivat ehdokkaat sekä huomaa haastatteluissa, kuka voisi olla tiimiin sopiva henkilö. ”Taito kohdata ihmisiä ja asiakaspalvelualttius ovat erittäin tärkeitä kyvykkyyksiä päätelaiteasiantuntijan työssä, pelkästään tekniset taidot eivät riitä. Päätelaiteasiantuntijan työkenttä on laaja, ja ratkaisukykyä tulee myös olla.”

Annan rekrytoimista henkilöistä on siirtynyt asiantuntijoita vuosien aikana LapIT:lla toisiin yksiköihin esimerkiksi integraatioasiantuntijan, projektipäällikön ja järjestelmäasiantuntijan tehtäviin. Annasta on hienoa, että asiantuntijat voivat edetä talon sisällä ja osaaminen pysyy yrityksessä. Hän kokee päätelaiteasiantuntijan työn tarjoavan kattavan pohjan LapIT:lla etenemiselle. ”Työntekijälle on suuri etu aloittaa päätelaite- tai asiakaspalvelutehtävistä. Sitä kautta tulee ymmärrys LapIT:n teknisestä ympäristöstä ja asiakkaille tuotettavista palveluista. Näistä tiedoista ja taidoista on paljon hyötyä siirryttäessä talon sisällä muihin tehtäviin.”

Päätelaiteasiantuntijoiden työt eivät lopu kesälläkään, ja LapIT palkkaa työtilanteen salliessa kesätyöntekijöitä ja harjoittelijoita paikkaamaan vakituisten työntekijöiden kesälomia. Anna osallistuu myös kesätyöntekijöiden ja harjoittelijoiden rekrytointiin. ”Päätelaiteasiantuntijan työ on pääasiassa asiakaspalvelutyötä, mikä vaatii tietynlaista kypsyyttä. Tehtävässä menestyminen vaatii työelämätaitoja, aktiivisuutta ja hyvää asennetta. Sanon niille hakijoille, jotka eivät tule ensimmäisellä kierroksella valituksi, että tilanteet elää, ja huomenna voi olla aivan eri tilanne. Olen useammalle henkilölle soittanut myöhemmin takaisin ja kysynyt töihin. Monet uudet työntekijät sanovat meillä on mukava ilmapiiri ja hyvät työsuhde-edut”

Kiinnostuitko? Jätä meille työhakemus

Katso tällä hetkellä avoimena olevat työpaikkamme tai jätä meille avoin hakemus.

Avoimet työpaikkamme
LapIT