Asiakasportaali
Itsepalveluportaali

Organisaatio ja hallinto

Hallitus

Yhtiön hallituksen tehtävänä on vastata toiminnan tarkemmista linjauksista koskien yhtiön strategiaa, taloutta, toimintaorganisaatiota, tuotekehitystoimintaa ja toimintapolitiikkoja, sekä valvoa toimintaa. Hallitukseen kuuluu 6-8 omistajan edustajaa. Hallituksen jäsenten nimittäminen valmistellaan keväällä järjestettävässä osakaskokouksessa, ja nimittämiset päätetään varsinaisessa yhtiökokouksessa.

LapIT:n varsinaisen yhtiökokouksen valitsemina hallituksen jäseninä kaudella 2023-2024 toimivat Ari Karvo (puheenjohtaja), Kirsi Kangas (varapuheenjohtaja), Henri Pätsi, Jenni Mattila, Tanja Aska, Timo Peisa, Tuija Lång ja Veikko Niemelä.

Johtoryhmä

Johtoryhmän tehtävänä on vastata yhtiön hankkeiden koordinoinnista ja ohjauksesta, toiminnan kehittämisestä ja seurannasta, strategian laadinnasta yhteistyössä omistajien ja hallituksen kanssa, sekä talous- ja henkilöstöresurssien hallinnasta, jotta ne vastaavat yhtiön toiminnan tarpeita.

Johtoryhmään kuuluvat:

Klaus Kianen

Johtoryhmä

Toimitusjohtaja

050 317 4259

Johanna Niva

Johtoryhmä

Liiketoimintajohtaja, varatoimitusjohtaja

040 760 2280

Merja Haikka

Johtoryhmä

Liiketoimintajohtaja

040 661 0502

Janne Perälä

Johtoryhmä

Johtaja, toimialariippumattomat palvelut

040 530 6235

Merja Vilmilä

Johtoryhmä

Asiakaspalvelujohtaja

040 683 1218

Päivi Honkala-Hyvärinen

Johtoryhmä

Hallintopäällikkö

040 848 9598

Omistajamme

Omistaja-asiakkaisiimme kuuluu 23 kaupunkia ja kuntaa, kaksi hyvinvointialuetta, kolme kunta- ja hyvinvointialueyhtymää, sekä kuusi kuntaomisteista osakeyhtiötä.

LapIT