Asiakasportaali
Itsepalveluportaali

Meidän tarinamme

LapIT Oy on pohjoissuomalainen ICT-infra ja perustietotekniikan palveluita tuottava in-house -yhtiö. Omistajiimme kuuluu 23 alueen kuntaa, kaksi (2) hyvinvointialuetta, kolme (3) kunta- ja hyvinvointialueyhtymää, sekä kuusi (6) kuntaomisteista osakeyhtiötä. Tuotamme palveluja omistaja-asiakkaidemme tarpeisiin yhteistyössä lähes puolen sadan markkinoilla kilpailutetun kumppanin kanssa.

Kumppaneidemme osuus LapIT:n toiminnasta edustaa yli 50% yhtiön toiminnasta. LapIT:n tehtävä palveluintegraattorina on varmistaa palveluiden yhteen toimivuus ja integroituvuus omistaja-asiakkaiden tarpeisiin ja toimintaan. Tehtävämme on mahdollistaa asiakkaillemme mahdollisimman huoleton ICT-arki.

Yli 20-vuotta pohjoisen elinvoimaisuuden hyväksi

2000
2000

Yhtiö perustetaan

Rovaniemen kaupungin, Rovaniemen maalaiskunnan ja Lapin sairaanhoitopiirin tietohallinto- ja informaatioteknologiapalveluiden tuottajaksi. Yhtiön toimitusjohtajaksi tulee Juhani Jutila.
2001
2001

Ensimmäinen toimintavuosi

16 työntekijää, 4 harjoittelijaa, 2800 sähköpostilaatikkoa, 1350 työasemaa ja 52 palvelinta.
2006
2006

Ensimmäiset LapIT-päivät järjestetään

Liikevaihto yli 33 % kasvuun hyvien asiakassuhteiden, onnistuneiden palveluratkaisuiden ja motivoineen henkilöstön avulla.
2014
2014

Vakiintunut asema Pohjois-Suomen kuntasektorilla

Yhtiön rooli muuttuu yhä enemmän ICT-palveluiden tuottamisesta palveluiden järjestäjäksi. Olemme vakiinnuttanet asemamme Pohjois-Suomen kuntasektorilla.
2018
2018

Merkittävän kasvun ja muutosten vuosi

Organisaatiouudistuksen myötä asiakasrajapinta jakautui kunta- ja sote-asiakkaiden liiketoimintayksiköiksi. Yhtiö saavutti ISO/IEC 27001 tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän sertifikaatin. Juhani Jutila jäi eläkkeelle, ja yhtiön historian toisena toimitusjohtajana aloitti Klaus Kianen.
2020
2020

Yhtiön perustamisesta 20 vuotta

Korona-pandemian vuoksi juhlat menivät tiivisti työn merkeissä. Pandemia muokkasi nopeasti niin meidän kuin asiakkaidemme työympäristöjä, yhteistyö tiivistyi ja päätöksenteko nopeutui haettaessa uusia ratkaisuja ennakkoluulottomasti.
2023
2023

Vahvana toimijana kohta tulevaa

Lapin hyvinvointialueen ja Oulunkaaren kuntien kanssa tiivis yhteistyö palveluiden yhdenmukaistamiseksi jatkuu. Kilpailutamme yhä kasvavassa määrin palveluita omistajiemme tarpeisiin. Haluamme toimia edelleen alueellisena, pohjoissuomalaisena in-house-yhtiönä tuottaen hyötyä omistajillemme.

Arvomme

Lappilaisuus

Rakennamme tulevaisuuttamme ja LapIT-henkeä paikallisuuden ja lappilaisten voimavarojen pohjalta. Lappilaisuus sisältää perinteisesti rehellisyyden vaatimuksen: Lapissa on aina arvostettu aitoa ja rehellistä työtä. Lappilaisuuteen kuuluvat myös oikeudenmukaisuuden ja tasapuolisuuden toteutuminen arjen asioiden hoidossa.

Kumppanuus

Ulkoisen yhteistyömme perustana ovat pitkäkestoiset asiakas- ja kumppanuussuhteet molemminpuolisen hyödyn periaatteella. Sisäisen kumppanuutemme voimavaroja ovat omatoimisuus, aloitteellisuus, yksilöllisyys ja yhteisiin tavoitteisiin sitoutuminen asiakkaan hyväksi.

Erinomaisuus

Menestymme, kun asiakkaamme, yhteistyökumppanimme ja sidosryhmämme menestyvät. Olemme yhteistyöverkostossa erinomainen ja esimerkillinen osapuoli. Varmistamme oman kyvykkyytemme ja palvelutasomme kilpailukykyisyyden hyödyntämällä modernia teknologiaa, panostamalla korkeaan osaamisen tasoon sekä arvioimalla ja parantamalla toimintaamme IT-alan parhaiden käytäntöjen avulla.

LapIT on in-house-yhtiö

In-house-yhtiö tarkoittaa yhtiötä, joka on perustettu julkisen sektorin toimijoiden toimesta ja joka tuottaa palveluita kyseisille omistaja-asiakkaille tai näiden määräämille muille julkisille toimijoille, niin sanotussa sidosyksikköasemassa. In-house-yhtiö ei kilpaile markkinoilla muiden yhtiöiden kanssa, vaan toimii vain omistaja-asiakkaiden hyväksi. In-house-yhtiö on samalla hankintayksikkö, eli velvollinen kilpailuttamaan tarvitsemansa palvelut markkinoilta hankintalain mukaisesti.

LapIT Oy on mukana kansallisessa in-house-yhteistyöverkostossa Kustos ry:ssä. Kustos ry:n tehtävänä on edistää in-house-yhtiöitä koskevaa viestintää sidosyksiköiden yhteiskunnallisista hyödyistä, osallistua sidosyksiköiden toimintaympäristöä koskevaan julkiseen keskusteluun ja edistää sidosyksiköiden toimintaedellytyksiä.

Tutustu asiakaskokemuksiimme

Meille on sydämen asia tuottaa palveluita asiakkaillemme. Lue asiakkaidemme kokemuksia meistä ja tutustu kaikkiin omistajamme.

Asiakaskokemukset ja omistajamme
LapIT