Asiakasportaali
Itsepalveluportaali

Tiedolla johtamisen palvelut

Tiedolla johtamisen asiantuntijapalvelu

LapIT Oy tarjoaa tiedolla johtamisen asiantuntijaresursseja asiakkaiden tietojohtamisen ja tiedolla johtamisen eri kypsyysvaiheisiin. Palvelu voi sisältää tarvekartoituksen, palvelumuotoilun, tietolähteiden määrittelyn, teknisen ympäristön, tietovaraston luomisen, integraatioiden toteutuksen sekä julkaisujen toteutuksen tai osia näistä. Räätälöimme ratkaisun asiakkaan tarpeiden mukaisesti. 

BI-raportointipalvelu

LapIT:n BI-raportointipalvelu voi koostua yhdestä tai useammasta asiakkaan toivomasta osa-kokonaisuudesta. Kokonaisuuksia voi rakentaa olemassa olevan ympäristön valvonta- ja ylläpitopalvelusta, raporttien julkaisuun perustettavasta teknisestä ympäristöstä, lisenssien hallinnasta, käyttäjähallinnasta, pienkehityksestä sekä projektityöstä.

LapIT