Asiakasportaali
Itsepalveluportaali

Projekti- ja asiantuntijapalvelut

Projektinhallintapalvelu

LapIT:n projektihallintapalvelu tukee asiakkaita projektihallinnan tarpeissa. Käytännössä tarjoamme projektihallintaa ja tuemme sen kehittämistä. Projektinhallinta sisältää kokonaisvaltaisen projektijohtamisen  suunnittelusta toteutukseen ja loppuraportointiin. Palvelu sisältää myös selkeän raportoinnin edistymisestä, riskeistä ja ehdotukset päätöksenteon tueksi. Selkeästi määritellyt tavoitteet, aikataulu ja budjetti mahdollistavat onnistuneen projektin.

Arkkitehtuuripalvelu

LapIT:n arkkitehtuuripalvelu tarjoaa asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaisesti kokonaisvaltaisen tuen kaikkiin kokonaisarkkitehtuuriin sekä tiedonhallintamallin määrittämiseen liittyviin tarpeisiin. Tarjoamme tukea asiakkaidemme kokonaisarkkitehtuurityön aloittamiseen, sisällön tuottamiseen sekä KA-käytäntöjen kehittämiseen. Lisäksi tuemme asiakkaitamme tiedonhallintalain edellyttämän tiedonhallintamallin määritystyössä. Sekä kokonaisarkkitehtuurityössä, että tiedonhallintamallityössä asiakkaidemme tukena ovat LapIT:n arkkitehdit. Kauttamme on mahdollista hankkia myös kilpailutettu ja laadukas KA-mallinnustyökaluympäristö.

LapIT