Asiakasportaali
Itsepalveluportaali

Tietojärjestelmäpalvelut

Tietojärjestelmäpalvelu

LapIT tukee asiakkaidensa järjestelmien hyödyntämistä tuottamalla tietojärjestelmäpalvelua.
Palvelussa LapIT tarjoaa korkeatasoisen asiantuntemuksensa ja kokemuksensa asiakkaidensa käyttöön eritasoisina palveluina ympäristöjen, tietokantojen ja sovellusohjelmistojen ylläpitoon. Ylläpito sisältää tietoturvallisen ympäristön lisäksi toimenpiteet, joita vaaditaan tietojärjestelmän jokapäiväisen toimivuuden varmistamiseksi.

Pääkäyttäjäpalvelu

Pääkäyttäjät vastaavat siitä, että tietojärjestelmä on konfiguroitu asiakkaan tarpeita vastaavaksi ja he auttavat käyttäjiä päivittäisessä käytössä. Pääkäyttäjät tekevät yhteistyötä vastuukäyttäjien ja tietohallinnon sovellussuunnittelijoiden kanssa, sekä perehtyvät alan kehitykseen, lainsäädäntöön ja viranomaisten määräyksiin ja ohjeisiin. Pääkäyttäjä ja asiakas osallistuvat molemmat toimittajatapaamisiin, jolloin muutoksissa huomioitavat tekniset ja substanssinäkökohdat saadaan tehokkaimmin huomioitua.

Integraatiopalvelu

Integraatiopalvelu tarjoaa asiakkaille monipuolisia ja nykyaikaisia integraatiototeutuksia. Käyttäen yhdenmukaisia toimintamalleja ratkaisut voidaan toteuttaa skaalautuen ja eri kokoisten asiakkaiden tarpeet huomioiden. Integraatiopalvelun asiakkailla on käytössään integraatioasiantuntijoita, jotka auttavat heitä toteuttamaan oikean integraatioratkaisun ja sen käyttöönoton jokaiseen tarpeeseen.

LapIT