Asiakasportaali
Itsepalveluportaali

Uutiskirje 6/2023

20.12.2023

Uutiskirjeet

Toimitusjohtajan loppuvuoden terveiset

LapIT Oy:n toimitusjohtaja Klaus Kianen. Kuva: Jorma Simonen, Avea Media

Joulun lähestyessä on hyvä hetki pysähtyä tarkastelemaan kulunutta vuotta. Vuodenvaihteessa olimme LapIT:lla keskittyneinä varmistamaan osaltamme hyvinvointialueiden turvallisen käynnistymisen sekä Oulunkaaren kuntien liittymisen LapIT:n palveluiden piiriin, samalla kun huolehdimme päivittäisen palvelutuotantomme sujuvuudesta kaikille asiakkaillemme. Vuodenvaihteen muutos sujui hyvin, kiitos hyvän suunnittelun, sekä LapIT:n työntekijöiden ja kumppaneidemme joustavuuden.

Heti alkuvuodesta käynnistyi lukuisia projekteja, joiden puitteissa olemme siirtäneet palveluita yhdessä Lapin hyvinvointialueen kanssa kohti keskitettyjä toimintamalleja. Projektit ovat edenneet pääosin suunnitellusti, kiitos osapuolten vahvan sitoutumisen projektien tavoitteisiin. Samalla työskennellessämme yhdessä hyvinvointialueen ja LapIT:n työntekijät ovat oppineet tuntemaan toisiaan vielä aikaisempaa paremmin. Tämä on vahvistanut arjen yhteydenpitoa mahdollistaen suoraviivaisen etenemisen ratkaistaviin kysymyksiin ja toiminnan suunnitteluun.

Alkuvuoden hallinnollisten muutosten jälkeen, kuntien kanssa yhteistyön painopisteenä on ollut kuntien toiminnan tietojärjestelmien muutostarpeet. Usean kunnan kohdalla soten siirtyessä toiminnan volyymien muutokset tai tietojärjestelmäsopimusten elinkaaren vaiheet ovat luoneet tarpeen tietojärjestelmien kilpailutukselle. Tunnistamme kuntien kesken tarpeissa samankaltaisuuksia ja tarve alueelliselle etenemiselle on noussut aikaisempaa voimakkaammaksi tahtotilaksi, kuntien resurssien ollen ICT-hankintojen ja muutosten koordinoinnille aikaisempaa pienemmät. Olemme vuoden aikana toteuttaneet tai parhaillaan valmistelemme useita kilpailutuksia ratkaisujen löytämiseksi alueellisiin asiakastarpeisiin.

Vuoden aikana olemme valmistelleet myös LapIT:n stategiaa vuosille 2024-2027 yhdessä omistaja-asiakkaiden ja LapIT:n työntekijöiden kanssa. Strategian on tarkoitus valmistua alkuvuodesta 2024. Strategian painopisteet tulevat olemaan Pohjois-Suomen alueellisessa yhteistyössä laadukkaiden, kustannustehokkaiden ja turvallisten ICT-palveluiden tuottamiseksi. Tästä hyötyvät niin pohjoisen hyvinvointialueet kuin kunnat, sekä näiden tytäryhteisöt. Pohjoisen alueen ICT-inhouse -yhteistyön tarve on kuluneen vuoden aikana voimistunut asiakkaiden rakenteiden ja toimintaympäristön jatkuvassa muutoksessa. Tavoitteenamme on turvata  jatkuvuutta muutosten keskellä, sekä mahdollistaa asiakas-omistajiemme toiminnan kehittäminen myös haastavassa taloustilanteessa ja tukea heitä saavuttamaan toiminnan tuottavuutta ICT:n avulla.

Haluamme kiittää kaikkia asiakkaitamme, kumppaneitamme ja työntekijöitämme kuluneesta vuodesta. Olemme onnistuneet monissa asioissa hyvällä yhteistyöllä ja vuoropuhelulla. Tämä tarjoaa meille hyvän pohjan myös seuraavalle vuodelle.

Rauhaisaa joulua ja hyvää uutta vuotta 2024!

Ystävällisesti

Klaus Kianen
toimitusjohtaja
LapIT Oy

Uudet LapIT:n verkkosivut on julkaistu

Tervetuloa LapIT:n uusille verkkosivuille! Olemme julkaisseet uudet sivumme 20.11.2023 yhteistyökumppanimme Nomon Oy:n kanssa. Lue alkuperäinen uutisjulkaisumme kokonaisuudessaan täältä.

Uudistuksen tarkoituksena on palvella verkkosivuillamme vierailevia entistä paremmin. Verkkosivujen suunnittelussa on otettu huomioon ennen kaikkea sivuston helppokäyttöisyys- ja saavutettavuusnäkökulma, jotta sivuston selaaminen olisi mahdollisimman sujuvaa ja mukavaa niin tietokone- kuin mobiilinäkymällä. Tavoitteenamme on ollut myös tehdä raikkaat ja modernin näköiset sivut, jotka ovat yhtenäiset päivitetyn brändi-ilmeemme kanssa.

Palvelupäällikkö Henri Remeksen esittely

Tervehdys,

Olen toiminut LapIT:lla tietoliikennepalveluiden palvelupäällikkönä reilun vuoden ajan. Työskentelin aiemmin mm. globaalissa merenkulkualan softafirmassa projektiliiketoiminnassa, erityisesti operatiivisten tukitoimintojen ja järjestelmien kehittämisen parissa. Vahvasta kehitystaustasta on hyötyä palvelupäällikön tehtävässä, sillä roolin keskeisin osa on vastuualueeseen kuuluvien palveluiden (runko- ja toimipisteverkko, langaton verkko sekä etäyhteyspalvelu) kehittäminen.

Palvelupäällikkönä näen asiakaskeskeisyyden erittäin tärkeänä. Palvelurakenteemme asiakaskohtainen sisäistäminen on oleellista, erityisesti sopimuksen ja käyttöön otetun palvelun näkökulmasta. Pyrin hahmottamaan, millaiset rakenteet ovat luotu kullekin asiakkaalle; miten ne ovat vastuutettu, hinnoiteltu ja erityisesti mitkä ovat palvelutasot ja huoltovarmuudet. Tavoitteenani on varmistaa asiakaskohtainen palveluhallinta niin projektien kuin tuotannon näkökulmasta, ottaen huomioon erilaiset asiakastarpeet, sekä kehittää toimintaamme sisäisen skaalautumisen ja automatisaation kautta. Tämän kokonaisuuden on liityttävä saumattomasti suunniteltuun tietoliikenteen arkkitehtuuriimme niin teknologisesti, operatiivisesti kuin palvelurakenteellisesti, ja sen vahvistaminen sekä kehittäminen on osa työnkuvaani. Pitkäjänteiseen kehitysprosessiin liittyvät olennaisesti kilpailutukset, sopimukset ja operatiiviset järjestelmätasot. Tavoitteenamme on kilpailuttaa kokonaisuuksia mahdollisimman selkeästi, mikä mahdollistaa kestävän, jatkuvan ja laadukkaan tietoliikennepalvelun tarjoamisen asiakkaillemme.

Palveluiden kehittämiseen kuuluu myös syvä ymmärtäminen organisaatiomme järjestäytymisestä kaikilla tasoilla. Tässä kontekstissa operaatioiden ja toiminnanohjausjärjestelmän kehitysnäkökulma on aina läsnä. Pyrinkin olemaan tukena tämän ympärillä tapahtuvassa kehitystyössä, hyödyntäen omaa taustaani. Tavoitteena on löytää ratkaisuja kokonaisuuden hallinnan haasteisiin; yksittäisen irrallisen osan kehittämisen sijasta pyrkimyksenä on saada toimintamalleja skaalautumaan koko organisaatioon.

Uusien palveluiden tuotteistaminen ja käyttöönotto on myös keskeinen osa Palvelupäällikön roolia. Tämä edellyttää monialaista ymmärrystä kaikista uusista ja tuotannossa olevista palveluista. Yhteistyö tiiminvetäjän, asiakkuuspäälliköiden ja muiden palvelupäälliköiden kanssa on avainasemassa. Pyrimme ymmärtämään kaikkia palveluitamme ja luomaan yhdenmukaista palvelurakennetta teknologiariippumattomasti. Haluan omalla toiminnallani ja osaamistaustallani edistää kestävien ja pitkäjänteisten tietoliikennepalveluiden luomista asiakkaillemme.

Ystävällisin terveisin

Henri Remes
palvelupäällikkö, tietoliikennepalvelut
LapIT Oy

LapIT-päivät keräsivät yli 150 osallistujaa Tiedekeskus ja museo Arktikumiin

Merja Haikka ja Johanna Niva esittelemässä Kunta- ja sotepalveluiden ajankohtaisia aiheita. Kuva: Juha-Matti Häkkinen

LapIT-päivät ovat LapIT:n vuosittain järjestämä kutsuvierastapahtuma omistajillemme, asiakkaillemme ja yhteystyökumppaneille. Ensimmäiset LapIT-päivät järjestettiin vuonna 2006.

Tämän vuoden LapIT-päivät kokosivat yli 150 asiakastamme ja yhteistyökumppaniamme Tiedekeskus ja museo Arktikumiin. Seminaaripäivänä kuultiin monta hienoa puheenvuoroa Kunta- ja hyvinvointisektoreiden uusi aikakausi -teeman ympäriltä. 

LapIT-päivät alkoivat tuttuun tapaan cocktail-iltamalla, jossa verkostoiduttiin ja tavattiin kasvokkain pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita ja kollegoita sekä nautittiin upeassa tunnelmassa musiikkiesityksestä. Seminaaripäivän avasi Sallan kunnanjohtaja Erkki Parkkinen vuoden teemaan, Kunta- ja hyvinvointisektoreiden uusi aikakausi, liittyvällä puheenvuorollaan. LapIT Oy:n toimitusjohtaja Klaus Kianen piti myös teemaan liittyvän puheenvuoronsa ja toivotti yli 150 osallistujaa tervetulleeksi.

Tanssiteatteri Rimpparemmi esiintymässä yleisölle
Tanssiteatteri Rimpparemmin esitys “Jacques Brel – Valssiin syntiseen” viihdytti LapIT-päivien cocktail-illan osallistujia.

Päivän aikana teemaan liittyen kuultiin monia puheenvuoroja. Psykologian tohtori ja aivotutkimuksen asiantuntija Mona Moisala puhui keskittymiskyvyn merkityksestä työelämän muutoksessa. Valtionvarainministeriön Hyvinvointialueiden käynnistymisen muutosjohtaja Ville-Veikko Ahonen nosti puheessaan esiin ICT:n avulla tehtäviä hyvinvointialueiden uudistumisen mahdollisuuksia. LapIT:n liiketoimintajohtajat Merja Haikka ja Johanna Niva kertoivat Kunta- ja sotepalveluiden ajankohtaiset -puheenvuorossaan muun muassa vuosille 2024-2027 työstetystä strategiasta, palvelutuotannon tilannekuvasta, alueellisena in-house-yhtiönä tekemästämme kilpailutuksesta sekä Asiakasportaalin tulevasta uudistuksesta, jotta voimme palvella asiakkaitamme entistä ketterämmin. FCG Oy:n Talous- ja kuntakonsultoinnin liiketoimintajohtaja Sami Miettinen avasi puheessaan näkymää kunnista hyvinvointialueuudistuksen jälkeen, ja tietokirjailija ja tekoälyvalmentaja Antti Merilehto kävi esityksessään läpi eri keinoja, joilla tekoäly voi auttaa tuottamaan arvoa asiakkaalle​​​​​​.

Puheiden lisäksi seminaaripäivässä kuultiin paneelikeskustelu kuntalaisten digipalvelujen nykytilasta ja alueellisesta yhteistyöstä palveluiden kehittämiseksi. Paneelikeskusteluun osallistuivat Lapin hyvinvointialueen kehitysjohtaja Mikko Häikiö, Rovaniemen kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio, Lapin liiton johtaja Mika Riipi, sekä Pelkosenniemen kunnanjohtajan Päivi Vauhkonen.

Suuri kiitos kaikille esiintyjille sekä tapahtumaan osallistujille. Nähdään jälleen ensi vuonna LapIT-päivillä!

Asiakasportaalimme uudistuu

LapIT Asiakasportaali on asiakkaidemme arkea helpottamaan suunniteltu itsepalvelusivusto, jolle asiakkaamme voivat kirjautua mihin tahansa vuorokaudenaikaan. Päivitämme sivuston käytettävyyttä palvelumuotoilun keinoin, ja uudistamme samalla sivuston yleisilmettä. Uudistuksessa sivuston toiminnallisuudet ovat aiempaa helpommin löydettävissä ja käytettävissä. Kumppaninamme tässä projektissa toimii Sofigate. 

“Me Sofigatella olemme otettuja ja innostuneita siitä, että saamme olla mukana tässä projektissa! On hienoa päästä auttamaan LapIT:a heidän matkallaan kohti entistä sujuvampaa ja asiakasystävällisempää palvelua. Meille jokainen koodirivi, käyttöliittymän nappula ja palvelupolku merkitsee tilaisuutta tuoda asiakkaille sitä ‘wow’-kokemusta, jonka he ansaitsevat” toteaa Sofigaten projektipäällikkö Pasi Nieminen.

Uudistettu LapIT Asiakasportaali tulee käyttöön maaliskuun loppuun mennessä. Tiedotamme asiakkaitamme lähempänä muutoksen ajankohtaa.

Ohjeistus asiakkaillemme käyttäjätunnustilauksiin liittyen

LapIT on kuluneen syksyn aikana käynyt läpi ja tarkentanut käyttäjätunnushallintaan liittyviä toimintatapojaan. Kaikki käyttäjätunnustilaukset ja käyttäjätunnusten poistopyynnöt tulee tehdä LapIT Asiakasportaalista käyttäjätunnushallintalomakkeella. Käyttöoikeuksiin liittyvät muutokset voi pyytää maksuttomasti LapIT Asiakasportaalista joko jättämällä tukipyynnön Asiakasportaalin etusivulta tai täyttämällä käyttäjätunnushallintalomakkeen ja valitsemalla lomakkeelta tilauksen tyypiksi ’Muutos’. Uusia käyttäjätunnuksia ja käyttäjätunnusten poistoja sekä käyttöoikeuksien muutospyyntöjä voivat tilata vain organisaation tunnustilausoikeudelliset henkilöt.

Hyvää joulua ja uutta vuotta 2024!

LapIT:n perinteenä on tukea jouluisin hyväntekeväisyyskohdetta. Tämän vuoden kohteeksi valitsimme Suomen Punaisen Ristin. Haluamme toivottaa sinulle ja läheisillesi hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2024!

Tilaa uutiskirjeemme

LapIT Uutiskirjeet sisältävät uutisia LapIT:n ajankohtaisista asioista. Uutiskirje julkaistaan muutaman kerran vuodessa.

Tilaa uutiskirjeemme täältä
LapIT