Asiakasportaali
Itsepalveluportaali

Tietosuoja- ja evästekäytäntö

1 Yleistä

Tällä sivulla esitellään lapit.fi -sivustolla julkaistavaa tietosuojakäytäntöä, evästekäytäntöä sekä sivuston käyttöehtoja. Tekstin päivittämisestä vastaa tietosuojavastaava yhdessä viestinnän erityisasiantuntijan kanssa.

2 Tietosuoja- ja evästekäytännöt

2.1 Tietosuojakäytäntö

LapIT Oy:ssä sovelletaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) sekä ja kansallista tietosuojalainsäädäntöä. Lisäksi noudatetaan LapIT:n turvallisuus- sekä tietosuojapolitiikkaa.

Tietosuoja-asetuksen tavoitteena on toteuttaa henkilötietojen käsittelyn läpinäkyvyyttä ja vahvistaa rekisteröityjen oikeuksia valvoa omien henkilötietojensa käsittelyä. Henkilötiedolla tarkoitetaan esimerkiksi henkilön nimeä ja yhteystietoa, ja henkilötietojen käsittelyllä esimerkiksi henkilötietojen keräämistä, tallentamista tai tietojen luovuttamista.

Rekisterinpitäjä:
LapIT Oy
Rantavitikantie 33
96300 Rovaniemi
Y-tunnus: 1637268-5

Tietosuojavastaava:
Siru Siivola
tietosuojavastaava@lapit.fi

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus
LapIT Oy kerää henkilötietoja työnhakijoista ja sidosryhmistään. Pääsääntöisesti rekrytointia koskevat henkilötiedot käsitellään ulkoisen kumppanimme (Kuntarekry.fi-sivuston toimittaja FCG Finnish Consulting Group Oy) kautta, jonka sivustolle pääsee LapIT:n sivustolla olevan linkin avulla. Lapit.fi-sivuston teknisestä ylläpidosta huolehtii palveluntuottaja Nomon Oy.

Henkilötietojen käsittelyperusteena on rekisteröidyn tapauskohtaisesti antama suostumus. Käsittelyperusteena voi olla myös oikeutettu etumme esimerkiksi käsitellessämme tietoja rekrytoinnin hoitamiseksi, asiakkuussuhteiden hoitamiseksi tai sopimusvelvoitteiden hoitamiseksi, jos rekisteröity henkilö on sopimuksen osapuolena.

Käytämme tietoja LapIT Oy:n rekrytoinneissa työnhakijoiden tietojen keräämiseksi sekä mahdollisten hakijayhteydenottojen hoitamiseksi. Sidosryhmien henkilötietoja käytämme asiakkuussuhteiden hoitamiseen. Lisäksi satunnaisilla kyselyillä kerättyjä tietoja käytämme paremman kuvan muodostamiseen sivustomme käyttäjistä ja heidän tarpeistaan. Kyselyn yhteydessä kerromme, mihin tarkoitukseen käytämme verkossa keräämiämme tietoja.

Mikäli verkkosivullamme on linkkejä muille sivustoille, emme ole vastuussa muiden sivustojen sisällöstä tai tietosuojakäytännöistä.

Henkilötietoryhmät
Verkkosivuillamme voi pääsääntöisesti vierailla tunnistautumatta. Keräämme kuitenkin vierailujen yhteydessä tiettyjä teknisiä tietoja eli evästeitä, joita käytetään palvelujemme tuottamiseen ja kehittämiseen, sivuston toiminnan ja käytön tutkimiseen sekä sivuston sisällön kehittämiseen. Näitä tietoja voivat olla esimerkiksi IP-osoite, vierailijan katselemat sivut, jaettu sisältö ja muut tekniset tiedot. Evästeistä kerromme tarkemmin Evästekäytännöt -otsikon alla.

Sidosryhmiin kuuluvilta henkilöiltä saatetaan esimerkiksi erilaisten tapahtumien yhteydessä pyytää nimi- ja yhteystietoja sekä työpaikkatietoja, joita tarvitsemme asiakkuussuhteiden hoitamiseksi.

Työnhakijoilta saatetaan Kuntarekry.fi-sivustolla pyytää tapauskohtaisesti esimerkiksi yhteys- ja tunnistetietoja, koulutustietoja, tietoja työkokemuksesta tai muita vastaavia tietoja. Työnhakijoilta saatetaan kerätä myös muita tietoja, kuten kiinnostuksen kohteita koskevia tietoja. Sivustolla ilmoitetaan erikseen kyselyiden avulla kerättävien tietojen käyttötarkoitus tietojen keräämisen yhteydessä.

Onko henkilötietojen antaminen pakollista?
Henkilötietojen antaminen ei pääsääntöisesti ole lain nojalla pakollista. Joidenkin henkilötietojen osalta, esimerkiksi rekrytoinnissa, henkilötietojen antaminen voi kuitenkin olla sopimuksen tekemisen edellytys, jolloin tietojen antamatta jättäminen voi johtaa siihen, ettei sopimusta voida tehdä.

Miten hankimme ja luovutamme henkilötietoja?

Saamme tietomme yleensä suoraan rekisteröidyiltä, eli työnhakijoilta tai sidosryhmien henkilöiltä. Emme pääsääntöisesti hanki henkilötietoja kaupalliselta tai kolmannelta osapuolelta. Voimme kuitenkin hakea tietoa esimerkiksi yleisesti saatavilla olevista lähteistä, mikäli työnhakija on itse ilmoittanut nettisivun osoitteen työhakemuksessaan, taikka sidosryhmän henkilö on itse ilmoittanut nettisivun osoitteen antaessaan yhteystietojaan.

Emme luovuta henkilötietoja säännönmukaisesti. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille silloin, kuin viranomaisilla on lakiin perustuva oikeus saada tietoja rekisteristä.

Henkilötietojen siirrot kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille
Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä rekisteristä kolmansille tahoille Suomessa, EU- tai ETA -alueella tai niiden ulkopuolelle. Mikäli henkilötietoja siirrettäisiin kolmansille tahoille, huolehdimme siirtojen yhteydessä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksessa tarkoitetuista asianmukaisista suojatoimista. Lisätietoja tietojen siirrosta voi pyytää tietosuojavastaavalta.

Miten henkilötiedot on suojattu ja kuinka kauan niitä säilytetään?
Rekrytoitavien sekä sidosryhmien henkilötiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käsittelemään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Palveluntuottaja Nomon Oy käsittelee henkilötietoja vain teknisten ylläpitotehtävien hoitamiseksi. Rekisterin sisältämät manuaaliset tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

Henkilötietoja säilytetään vain sen aikaa, kuin ne ovat tarpeen käyttötarkoituksen toteuttamista varten. Tarkempia tietoja säilytysajoista on tietosuojaselosteella.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus:

  • pyytää pääsy itseä koskeviin henkilötietoihin
  • oikeus pyytää itseä koskevien tietojen oikaisemista, poistamista tai rajoittamista
  • vastustaa henkilötietojen käsittelyä
  • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • peruuttaa annettu suostumus henkilötietojen käsittelyyn
  • tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Kirjalliset pyynnöt voidaan osoittaa tietosuojavastaavalle. Lisätietoja rekisteröidyn oikeuksista löytyy täältä Tunne oikeutesi | Tietosuojavaltuutetun toimisto.

Tietosuojaseloste Verkkosivuston käyttäjät-rekisteri Tietosuojaseloste Verkkosivuston käyttäjät -rekisteri.

2.2 Sivuston käyttöehdot

Verkkopalvelun kuvaus
Lapit.fi- verkkosivustoa tuottaa LapIT Oy ja teknisestä ylläpidosta vastaa Nomon Oy. Kaikki sivustolla esiintyvät tiedot on tarkoitettu puhtaasti informatiivisiin tarkoituksiin. Käyttäjä sitoutuu käyttämään verkkosivustoa näiden käyttöehtojen, lain ja hyvän tavan mukaisesti. Sivuston käyttö on maksutonta.

Käyttöoikeus verkkosivustolla julkaistavaan aineistoon
Verkkosivuston kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, kuuluvat LapIT Oy:lle ja/tai julkaisujen kirjoittajille ja kuvaajille. Käyttäjällä ei ole ilman etukäteen saatua suostumusta oikeutta julkaista, kääntää tai muuttaa julkaisuja tai muuta verkkosivuston aineistoa.

Palvelun ylläpitäminen ja vahingonkorvaus
LapIT Oy pyrkii ylläpitämään sivustolla mahdollisimman virheetöntä ja korkeatasoista tietoa, takaamatta kuitenkaan täysin virheetöntä sisältöä.

LapIT Oy ei vastaa sivuston jatkuvasta saatavuudesta eikä siten voi taata sivuston toimivan katkoitta tai virheettömästi. LapIT Oy ei myöskään vastaa virheellisen sisällön tai teknisten vikojen mahdollisesti käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

LapIT varaa itselleen oikeuden muuttaa sivuston ohjelmistoja, tietokantaa sekä sisältöä sekä milloin tahansa ottaa sivusto tai sen osa tilapäisiesti tai kokonaan pois julkaisusta.

Sovellettava laki
Sivuston käyttämiseen ja käyttöehtojen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia.

2.3 Evästekäytäntö

Esittely
Verkkosivustomme, https://www.lapit.fi hyödyntää evästeitä ja muita niihin liittyviä tekniikoita (käytännöllisistä syistä viittaamme kaikkiin tekniikoihin “evästeinä”). Evästeitä asettavat myös kolmannet osapuolet, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Alla kerromme, miten käytämme evästeitä sekä miten käyttäjä voi hallita ja valvoa evästeiden käyttöä.

Mitä ovat evästeet?
Verkkosivustollamme käytetään palvelun parantamiseksi evästeitä (eng. Cookies). Eväste on pieni tekstitiedosto, joka lähetetään käyttäjän päätelaitteelle, kun verkkosivustolla vieraillaan. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Mitä ovat komentosarjat?
Komentosarja on ohjelmointikoodia, jonka avulla verkkosivustomme toimii oikein ja interaktiivisesti. Tämä koodi suoritetaan joko palvelimellamme tai laitteellasi.

Mikä on verkkojäljite?
Verkkojäljite (tai pixel tagi) on pieni, verkkosivustolla oleva näkymätön teksti tai kuva, jota käytetään verkkosivuston liikenteen seuraamiseen. Tämä toteutetaan tallentamalla sinusta erinäisiä tietoja verkkojäljitteitä käyttämällä.

2.4. Rekrytointikäytäntö

Käytämme sivuillamme Finnish Consulting Group:n työpaikkailmoituksiin viemiä RSS-syötteitä. Käyttämällä Kuntarekry.fi-palvelua hyväksyt henkilötietojesi käsittelyn ja evästeiden käytön. Katso Kuntarekry.fi-sivujen verkkovierailijoiden rekisterin tietosuojaseloste, tietosuojalauseke sekä saavutettavuusseloste.

3. Evästeet

3.1 Tekniset tai toiminnalliset evästeet
Jotkut evästeet varmistavat, että tietyt verkkosivuston osat toimivat oikein ja että käyttäjäasetukset pysyvät tiedossa. Asettamalla toiminnallisia evästeitä helpotamme verkkosivustollamme vierailua. Näin sinun ei tarvitse toistuvasti syöttää samoja tietoja vieraillessasi verkkosivuillamme ja esimerkiksi tuotteet säilyvät ostoskorissasi, kunnes olet maksanut. Saatamme asettaa nämä evästeet ilman suostumustasi.

3.2 Tilastoevästeet
Käytämme tilastoevästeitä optimoidaksemme käyttäjiemme verkkosivustokokemuksen. Näiden tilastoevästeiden avulla saamme tietoa verkkosivustomme käytöstä. Pyydämme lupaasi tilastoevästeiden sijoittamiseen.

3.3 Markkinointi-/seurantaevästeet
Markkinointi-/seurantaevästeet ovat evästeitä tai mitä tahansa muuta paikallista tallennusmuotoa, joita käytetään käyttäjäprofiilien luomiseen mainonnan näyttämiseksi tai käyttäjän seuraamiseksi tällä verkkosivustolla tai useilla verkkosivustoilla vastaavia markkinointitarkoituksia varten.

3.4 Sosiaalinen media
Olemme sisällyttäneet verkkosivustollamme sisältöä LinkedIn:ltä verkkosivujen mainostamiseksi tai jakamiseksi sosiaalisissa verkostoissa. Tämä sisältö on upotettu LinkedIn:stä peräisin olevalla koodilla ja se asettaa evästeitä. Tämä sisältö saattaa tallentaa ja käsitellä tiettyjä tietoja henkilökohtaista mainontaa varten.

Lue LinkedInin tietosuojakäytäntö (joka voi muuttua säännöllisesti) lukeaksesi, mitä he tekevät (henkilökohtaisilla) tiedoillasi, joita he käsittelevät näiden evästeiden avulla. Haettavat tiedot anonymisoidaan mahdollisimman usein. LinkedIn sijaitsee Yhdysvalloissa. Henkilötietojen siirtoperusteena on komission hyväksymät vakiolausekkeet. Lisätietoja Komission hyväksymät vakiolausekkeet | Tietosuojavaltuutetun toimisto.

4. Asetetut evästeet

WordPress
Toiminnalliset

Google Analytics
Tilastot

Complianz
Toiminnalliset

Consent to service complianz
Google Fonts
Markkinointi/Seuranta

Vimeo
Tilastot

LinkedIn
Toiminnalliset, Markkinointi, Tilastot, Asetukset

Google Maps
Markkinointi/Seuranta

Twitter
Markkinointi/Seuranta, Toiminnalliset

5. Suostumus

Kun vierailet verkkosivuillamme ensimmäisen kerran, näet ponnahdusikkunan, joka antaa tietoa evästeistä. Kun painat “Hyväksi kaikki”, annat meille suostumuksesi käyttää ponnahdusikkunassa valitsemiasi evästeitä ja ohjelmalisäkkeitä, jotka näissä evästekäytänteissä esitellään. Voit ottaa evästeet pois käytöstä selaimellasi, mutta huomioi, että verkkosivustomme ei sen jälkeen välttämättä enää toimi oikein.

6. Evästeiden käyttöönotto/hylkääminen ja poistaminen

Voit Internet-selaimesi evästeiden poistamiseen automaattisesti tai manuaalisesti. Voit myös määrittää, että tiettyjä evästeitä ei saa asettaa. Toinen vaihtoehto on muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat viestin aina, kun eväste asetetaan. Lisätietoja näistä vaihtoehdoista on selaimesi Ohje-osion ohjeissa.

Huomaa, että verkkosivustomme ei välttämättä toimi kunnolla, jos kaikki evästeet on poistettu käytöstä. Jos poistat evästeet selaimestasi, ne sijoitetaan uudelleen suostumuksesi jälkeen, kun vierailet uudelleen verkkosivustollamme.

7. Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää ja/tai kommentteja evästekäytännöstämme, ota yhteyttä Asiakaspalveluumme:
Sähköpostiosoite: palvelupiste@lapit.fi
Puhelinnumero: 0201 555 222 (8,35 snt/puh + 16,69 snt/min)

LapIT Oy
Rantavitikantie 33
96300 Rovaniemi
Verkkosivusto: https://www.lapit.fi

LapIT