Menu
Asiakasportaali 24h

Tietosuojakäytäntö


LapIT Oy:ssä sovelletaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) j sekä kansallista tietosuojalainasäädäntöä.  Lisäksi noudatetaan LapIT:n turvallisuus- sekä tietosuojapolitiikkaa.  

Tietosuoja-asetuksen tavoitteena on toteuttaa henkilötietojen käsittelyn läpinäkyvyyttä ja vahvistaa rekisteröityjen oikeuksia valvoa omien henkilötietojensa käsittelyä. Henkilötiedolla tarkoitetaan esimerkiksi henkilön nimeä ja yhteystietoa, ja henkilötietojen käsittelyllä esimerkiksi henkilötietojen keräämistä, tallentamista tai tietojen luovuttamista.

Rekisterinpitäjä: 

LapIT Oy
Rantavitikantie 33
96300 Rovaniemi
Y-tunnus: 1637268-5

Tietosuojavastaava:

Siru Siivola
tietosuojavastaava@lapit.fi


Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus 

LapIT Oy kerää henkilötietoja työnhakijoista ja sidosryhmistään. Pääsääntöisesti rekrytointia koskevat henkilötiedot käsitellään ulkoisen kumppanimme (Kuntarekry.fi-sivuston toimittaja FCG Finnish Consulting Group Oy) kautta, jonka sivustolle pääsee LapIT:n sivustolla olevan linkin avulla.

Henkilötietojen käsittelyperusteena on rekisteröidyn tapauskohtaisesti antama suostumus. Käsittelyperusteena voi olla myös oikeutettu etumme esimerkiksi käsitellessämme tietoja rekrytoinnin hoitamiseksi, asiakkuussuhteiden hoitamiseksi tai sopimusvelvoitteiden hoitamiseksi, jos rekisteröity henkilö on sopimuksen osapuolena.

Käytämme tietoja LapIT Oy:n rekrytoinneissa työnhakijoiden tietojen keräämiseksi sekä mahdollisten hakijayhteydenottojen hoitamiseksi.  Sidosryhmien henkilötietoja käytämme asiakkuussuhteiden hoitamiseen. Lisäksi satunnaisilla kyselyillä kerättyjä tietoja käytämme paremman kuvan muodostamiseen sivustomme käyttäjistä ja heidän tarpeistaan. Kyselyn yhteydessä kerromme, mihin tarkoitukseen käytämme verkossa keräämiämme tietoja.

Mikäli verkkosivullamme on linkkejä muille sivustoille, emme ole vastuussa muiden sivustojen sisällöstä tai tietosuojakäytännöistä.

Henkilötietoryhmät

Verkkosivuillamme voi pääsääntöisesti vierailla tunnistautumatta. Keräämme kuitenkin vierailujen yhteydessä tiettyjä teknisiä tietoja, joita käytetään palvelujemme tuottamiseen ja kehittämiseen, sivuston toiminnan ja käytön tutkimiseen sekä sivuston sisällön kehittämiseen. Näitä tietoja voivat olla esimerkiksi IP-osoite, vierailijan katselemat sivut, jaettu sisältö ja muut tekniset tiedot. Evästeistä kerromme tarkemmin Evästekäytännöt -otsikon alla.

Sidosryhmiin kuuluvilta henkilöiltä saatetaan esimerkiksi erilaisten tapahtumien yhteydessä pyytää nimi- ja yhteystietoja sekä työpaikkatietoja, joita tarvitsemme asiakkuussuhteiden hoitamiseksi.

Työnhakijoilta saatetaan Kuntarekry.fi-sivustolla pyytää tapauskohtaisesti esimerkiksi yhteys- ja tunnistetietoja, koulutustietoja, tietoja työkokemuksesta tai muita vastaavia tietoja.  Työnhakijoilta saatetaan kerätä myös muita tietoja, kuten kiinnostuksenkohteita koskevia tietoja. Sivustolla ilmoitetaan erikseen kyselyiden avulla kerättävien tietojen käyttötarkoitus tietojen keräämisen yhteydessä.


Onko henkilötietojen antaminen pakollista? 

Henkilötietojen antaminen ei pääsääntöisesti ole lain nojalla pakollista. Joidenkin henkilötietojen osalta, esimerkiksi rekrytoinnissa, henkilötietojen antaminen voi kuitenkin olla sopimuksen tekemisen edellytys, jolloin tietojen antamatta jättäminen voi johtaa siihen, ettei sopimusta voida tehdä.

Miten hankimme ja luovutamme henkilötietoja? 

Saamme tietomme yleensä suoraan rekisteröidyiltä, eli työnhakijoilta tai sidosryhmien henkilöiltä. Emme pääsääntöisesti hanki henkilötietoja kaupalliselta tai kolmannelta osapuolelta. Voimme kuitenkin hakea tietoa esimerkiksi yleisesti saatavilla olevista lähteistä, mikäli työnhakija on itse ilmoittanut nettisivun osoitteen työhakemuksessaan, taikka sidosryhmän henkilö on itse ilmoittanut nettisivun osoitteen antaessaan yhteystietojaan.

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille silloin, kuin viranomaisilla on lakiin perustuva oikeus saada tietoja rekisteristä.

Henkilötietojen siirrot kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille 

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta rekisteristä kolmansille tahoille Suomessa, EU tai ETA -alueella tai niiden ulkopuolelle. Mikäli henkilötietoja siirrettäisiin kolmansille tahoille, huolehdimme siirtojen yhteydessä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksessa tarkoitetuista asianmukaisista suojatoimista. Lisätietoja tietojen siirrosta voi pyytää tietosuojavastaavalta.


Miten henkilötiedot on suojattu ja kuinka kauan niitä säilytetään? 

Rekrytoitavien sekä sidosryhmien henkilötiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käsittelemään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät manuaaliset tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

Henkilötietoja säilytetään vain sen aikaa, kuin ne ovat tarpeen käyttötarkoituksen toteuttamista varten.

Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus:
-        pyytää pääsy itseä koskeviin henkilötietoihin
-        oikeus pyytää itseä koskevien tietojen oikaisemista, poistamista tai rajoittamista
-        vastustaa henkilötietojen käsittelyä
-        siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
-        peruuttaa annettu suostumus henkilötietojen käsittelyyn
-        tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Kirjalliset pyynnöt voidaan osoittaa tietosuojavastaavalle.

Tietosuojaseloste Verkkosivuston käyttäjät-rekisteri

 

Sivuston käyttöehdot


Verkkopalvelun kuvaus

Lapit.fi- verkkosivustoa tuottaa ja ylläpitää LapIT Oy.

Kaikki sivustolla esiintyvät tiedot on tarkoitettu puhtaasti informatiivisiin tarkoituksiin.

Käyttäjä sitoutuu käyttämään verkkosivustoa näiden käyttöehtojen, lain ja hyvän tavan mukaisesti. Sivuston käyttö on maksutonta.


Käyttöoikeus verkkosivustolla julkaistavaan aineistoon

Verkkosivuston kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, kuuluvat LapIT Oy:lle ja/tai julkaisujen kirjoittajille ja kuvaajille. Käyttäjällä ei ole ilman etukäteen saatua suostumusta oikeutta julkaista, kääntää tai muuttaa julkaisuja tai muuta verkkosivuston aineistoa.


Palvelun ylläpitäminen ja vahingonkorvaus

LapIT Oy pyrkii ylläpitämään sivustolla mahdollisimman virheetöntä ja korkeatasoista tietoa, takaamatta kuitenkaan täysin virheetöntä sisältöä.

LapIT Oy ei vastaa sivuston jatkuvasta saatavuudesta eikä siten voi taata sivuston toimivan katkoitta tai virheettömästi. LapIT Oy ei myöskään vastaa virheellisen sisällön tai teknisten vikojen mahdollisesti käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

LapIT varaa itselleen oikeuden muuttaa sivuston ohjelmistoja, tietokantaa sekä sisältöä sekä milloin tahansa ottaa sivusto tai sen osa tilapäisiesti tai kokonaan pois julkaisusta.

Sovellettava laki

Sivuston käyttämiseen ja käyttöehtojen tutkimaan sovelletaan Suomen lakia.

 

Evästekäytäntö 

 

Yleistä evästeistä

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita sivusto tallentaa tietokoneellesi tai muulle käyttämällesi laitteelle. Evästeiden avulla voidaan kerätä tietoja esimerkiksi IP-osoitteesta, selaintyypistä, käyttämäsi laitteen tyypistä, vierailuajankohdasta tai sivustolla tapahtuvasta toiminnasta.

Eväste voi säilyä laitteellasi joko selainistunnon ajan (istuntokohtainen eväste) tai pidemmän aikaa (pysyvä eväste). Istuntokohtaiset evästeet siis lakkaavat toimimasta, kun suljet selaimen. Pysyvät evästeet taas muistavat sinut, kun palaat selaimelle, vaikka olisit sulkenut sen välillä ja niiden kestoaika vaihtelee evästekohtaisesti.

Evästeet sivuillamme

Käytämme sivustollamme www.lapit.fi evästeitä. Termiä ”eväste” käytetään myös muista tekniikoista, kuten pikselitunnisteista, sosiaalisen median lisäosista ja jäljitteistä.

Käytämme sivustollamme välttämättömiä evästeitä, joiden avulla sivuston tekstit näkyvät sinulle ja voit esimerkiksi liikkua sivustollamme. Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivuston asianmukaiselle toiminnalle, kuten fonttien näkymiselle. Välttämättömät evästeet ovat aina aktiivisia.

Lisäksi käytämme sivustollamme evästeitä, jotka mahdollistavat mm. kiinnostavien työpaikkailmoitusten jakamisen sosiaalisessa mediassa. Kyse on kolmannen osapuolen toimittamista evästeistä, joilla seurataan sivuston jakokertoja ja mahdollistetaan jakaminen sosiaalisessa mediassa. Toimittajalla (AddThis) voi oman tietosuojakäytäntönsä puitteissa olla pääsy evästeiden sisältämiin tietoihin. Voit hallita näitä evästeitä evästebannerin avulla.

Mikäli haluat lisätietoa evästeiden käytöstä sivustollamme, voit ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaamme Siru Siivolaan (siru.siivola@lapit.fi).

 

X