Menu
Asiakasportaali

Toimiva Väylä

Vastaamme asiakkaidemme tietoliikenteestä, tietoverkoista, virtuaalisista työpöydistä sekä kyberturvallisuudesta.
 

  • Tietoliikennepalvelu
  • Langaton Tietoverkko
  • Virtualisointi-ja etätyöpalvelu
  • Kyberturvallisuus
  • Konsultointi

 

Tietoliikennepalvelu

Tietoliikenneratkaisuiden toteutus ja toimintavarmuus ovat asiakasorganisaation toiminnan kannalta äärimmäisen tärkeitä. Tietoliikennepalvelu koostuu runko- ja toimipisteverkosta. Toimipisteverkolla yhdistetään asiakasorganisaation toimipisteet kokonaisuudeksi. Runkoverkolla yhdistetään toimipisteverkko LapIT:n verkon jaettuihin palveluihin.

 

Langaton tietoverkko

Langaton tietoverkko (WLAN) mahdollistaa langatonta verkkotekniikkaa tukevien päätelaitteiden ja tulostimien käytön toimistotiloissa sekä vierailijoille tarkoitetun wifi:n toteuttamisen.

 

Virtualisointi- ja etätyöpalvelu

Turvalliset etäyhteystekniikat sekä työasemien ja sovellusten virtualisointi mahdollistavat haluttaessa työskentelyn muuallakin kuin omassa toimipisteessä.

Microsoft Direct Access (DA) tarjoaa turvallisen yhteyden organisaation sisäverkkoon toimiston ulkopuolella. Asiakas voi hyödyntää Intranetiä, sisäverkon sovelluksia ja verkkolevyjä sijainnista riippumatta. Direct Accessin avulla asiakkaille voidaan tarjota tukipalvelua toimiston ulkopuolelle.

Sovellus-ja työasemavirtualisoinnin avulla on mahdollista käyttää organisaation työpöytänäkymää tai sovelluksia turvallisesti miltä tahansa päätelaitteelta. Virtualisoitua sovellusta ei tarvitse asentaa tai päivittää jokaiselle päätelaitteelle erikseen. Virtualisointia suositellaan niissä tapauksissa, kun sovelluksen käyttäjämäärä on suuri, käyttäjät ovat hajautuneet maantieteellisesti tai tietoliikenneyhteydet ovat rajalliset. Käyttökokemus on samanlainen kuin jos kyseessä olisi tavallinen paikallisesti asennettu työasema.

 

Kyberturvallisuuspalvelu

Kyberturvallisuuspalvelu varmistaa asiakkaillemme LapIT:n tuottamat tietoturvalliset palvelut sekä takaa organisaation toiminnan jatkuvuuden häiriötilanteissa. Palvelu tuottaa kootusti tilannekuvaa tietoturvallisuuden ajankohtaisista tapahtumista.

 

Kehitys & Ratkaisut

Tiedon ja järjestelmien tehokkaampaa hallintaa ja hyödyntämistä.

Laitteet

Hankintojen helppoutta, kustannustehokkaita ratkaisuja ja hyviä käyttökokemuksia.

Käyttö

Onnistuneita integrointeja, turvallista dataa ja osaavaa projektinjohtoa.

X