Menu
Asiakasportaali 24h

Uutiset

15.05.2018 | Uutiset

Sotea odotellessa

Suomen historian suurin kuntasektoria koskeva uudistus on käsillä sote-uudistuksen myötä. Suuruusluokaltaan vastaavanlainen uudistus taisi olla kunnallisen itsehallinnon luominen 1850 –luvulla. Kyse on ihmisten hyvinvoinnin turvaamisesta myös tulevaisuudessa, siitä millaisia sosiaali- ja terveyspalveluita jatkossa on tarjolla. Kyse on myös miljardiluokan summista, kun uusjakoa palveluntuottajien kesken suunnitellaan.

LapIT Oy haluaa olla vahvasti mukana turvaamassa kuntien, maakuntien ja terveydenhuollon toimijoiden ICT-palveluja myös jatkossa. Olemme maakunnallinen toimija, joka asiakkaidemme kautta tarjoaa palveluja monenlaisiin kohteisiin.

Tunnemme Pohjois-Suomen ja sen erityispiirteet. Normaalissa päivittäisessä palveluntuotannossa törmäämme jatkuvasti pitkiin etäisyyksiin ja muihin pohjoisimmalle Suomelle leimallisiin erityispiirteisiin.

Nykyisellään palvelemme lukuisia kuntia, kuntayhtymiä, kuntien liikelaitoksia ja yksiköitä monin eri tavoin. Yhtä lailla toimimme erikoissairaanhoidon, kuntien perusterveydenhuollon, työterveyden ja sosiaalitoimen eri yksiköiden palvelujen tarjoajana. Tämä edellyttää jatkuvaa kehitystä ja ajan tasalla pysymistä alati vaihtuvassa teknologisessa ympäristössä. Henkilöstömme on vahvasti sitoutunut toimimaan pohjoisen alueen kehittämiseksi. Jatkuva kouluttautuminen ja vuosien kokemus julkisen sektorin teknologisesta ympäristöstä antaa meille myös tulevaisuudessa vahvan varmuuden laadukkaaseen palveluiden tuotantoon.

Uudistamme, tarkastelemme ja kehitämme myös omaa toimintaamme aktiivisesti, emmekä pelkää tarttua hankaliinkaan kehityshankkeisiin. Keskiössämme on asiakas ja hänen tarpeensa. Tarjoamalla palveluitamme kokonaisasiakkuuksista pienempiin palvelukokonaisuuksiin varmistamme oikein mitoitetut ratkaisut asiakkaidemme tarpeisiin. LapIT Oy mahdollistaa myös päätelaitteiden elinkaarenhallinnan, mikä takaa loppukäyttäjälle huolettomia käyttökokemuksia. Asiakkaan ei tarvitse käyttää aikaa ja resursseja laitteiden hankintaan ja huoltoon, vaan hoidamme sen asiakkaan puolesta.

Monet ovat kysyneet meiltä, miten sote-uudistus vaikuttaa toimintaamme. Emme voi vielä varmasti tietää, mutta keskustelemme aktiivisesti sekä tulevan Lapin maakunnan ICT – valmisteluryhmän että kansallisten valmisteluryhmien kanssa. Joka tapauksessa toimimme jatkossakin asiakkaidemme parhaaksi kaikilla tavoin. Sosiaali- ja terveysektori ja kuntien tulevaisuuden tarpeet ovat kiinnostuksemme kohteina ja asiakkaidemme ydintoimintaa jatkossakin. Varmistamme osaltamme sen, että jatkossakin pohjoissuomalaisten julkisen sektorin toimijoiden on helpompaa keskittyä varsinaiseen tehtäväänsä, kun ICT –palvelut ovat hoidossamme.

Tulevaisuuden LapIT on palveluiden tuottaja ja mahdollistaja, joka on visiomme myös jatkossa.

X