Menu
Asiakasportaali 24h

Uutiset

16.01.2018 | Uutiset

LapIT Oy vahvasti mukana selvitystyössä uuden pohjoissuomalaisen ICMT-yhtiön perustamiseksi

Maakuntauudistus asettaa kovia tavoitteita ja muutospaineita tulevien maakuntien ICT-ratkaisuille. Pohjois-Pohjanmaan maakuntavalmistelussa on lähdetty hakemaan ylimaakunnallista yhteistyötä, jonka avulla voitaisiin muodostaa vahva toimija maakuntien toimintojen kehittämiseen sekä ICT-ratkaisujen järjestämiseen. 

Suunnitteilla oleva yhtiö tulisi tarjoamaan julkishallinnolle ja julkishallinnon alaisille toimijoille ICMT-palveluita Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin maakuntien alueella. Yhtiö mahdollistaisi myös kyseisten maakuntien alueella toimivien kuntien ICMT-palveluiden tarjonnan.

Selvitystyö yhtiön perustamisesta valmistuu keväällä. Työn alla on palvelutarpeiden selvittäminen sekä konserni- ja yhtiörakenne. Osapuolet tekevät päätöksen mahdollisesta yhtiön perustamisesta ennen kesää. Maakuntien lisäksi yhtiöön voitaisiin ottaa osakkaiksi myös muita julkishallinnon toimijoita.

Osaamista ja kilpailukykyä Pohjois-Suomeen

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tietohallintojohtaja Veijo Romppainen pitää tärkeänä, että selvityksen tavoitteena oleva vahva pohjoissuomalainen ICMT-yhtiö toisi alueelle osaamista, kilpailukykyä sekä kehittämisresurssia siinä määrin, että siitä hyötyisivät kaikki mukana olevat maakunnat.

-        Olemme kaikki erityisen hyvässä asemassa tulevaisuuden ICT-tuotannon, digipalveluiden, hyvinvointi- ja terveysteknologian sekä potilastietojärjestelmien kehittämisessä, mikäli selvityksen tuloksena päästään rakentamaan yhtiötä Pohjois-Suomeen, Romppainen arvioi.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen ICT-vastuuvalmistelija Juhani Heikka puolestaan arvioi ICT-valmistelun keskeisiksi tavoitteiksi kunnista ja kuntayhtymistä siirtyvien potilas- ja asiakastietojärjestelmien yhtenäistämisen eheäksi kokonaisuudeksi, jonka avulla alueella oleva sote-ICT-osaaminen kytkettäisiin kansallisiin digitalisaatiotalkoisiin.

-        Selvityksessä mukana olevat osapuolet jakavat samat tavoitteet. Näen, että kumppanoituminen edistää myös kansallista vaikuttavuutta maakuntauudistuksen onnistumisen näkökulmasta, Heikka toteaa.

LapIT Oy:n toimitusjohtaja Juhani Jutilan mukaan ICT-palveluissa on menossa vahva valtakunnallinen keskittämistrendi. Tekemällä tiivistä yhteistyötä Pohjois-Suomen tasolla koko alueen painoarvo nousee ja myös Lapin erityistarpeet ja toimintaresurssit tulevat varmimmin huomioitua.

-        Uskon, että selvityksessä päästään toimintamalliin, jossa myös kuntasektori hyötyisi volyymieduista ja laajemmista kehitysresursseista. Haluamme olla aktiivisena osapuolena vaikuttamassa siihen, miten maakuntien ja kuntien ICT-palveluja jatkossa järjestetään, Jutila visioi.

Istekin toimitusjohtaja Jukka Markkanen näkee, että pohjoisen alueen yhteisellä ICMT-palvelukeskuksella tultaisiin saavuttamaan monia hyötyjä, kuten ketterät alueelliset palvelut ja niiden kehitys. Lisäksi keskitetty palvelukeskus alentaisi kustannuksia, kun palveluita pystytään tuottamaan tehokkaasti ja laajentamaan eri toimijoille.

-        Istekillä on kyvykkyys alueellisten palveluiden kehittämiseen ja siihen sopivat toimintamallit, Markkanen toteaa.

 

Lisätietoja:

Juhani Jutila
Toimitusjohtaja
LapIT Oy
Matkapuh. 040 545 5238
 

Veijo Romppainen
Tietohallintojohtaja
Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri
Matkapuh. 040 581 4903
 

Juhani Heikka
ICT-vastuuvalmistelija
Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistus
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Matkapuh. 040 685 4041
 

Jukka Markkanen
Toimitusjohtaja
Istekki Oy
Matkapuh. 044 434 1144
 

X