Rekisterinpitäjä ja rekisteriasioista vastavat henkilöt

LapIT Oy

Y-tunnus 1637268-5

Rantavitikantie 33

96300 Rovaniemi

LapIT Oy kerää sivustonsa kautta henkilötietoja työnhakijoista sekä sidosryhmistään

Rekrytoiniti: Päivi Honkala Hyvärinen p. 040 848 9598

Sidosryhmät: Nina Pökkylä p. 040 732 0872

Rekisteröitävien henkilötietojen käyttötarkoitus ja tietosisältö

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja (kuten: nimi, osoite, puhelin, sähköposti, koulutus ja työkokemus) käytetään LapIT Oy:n rekrytoinnissa työnhakijoiden tietojen keräämiseksi sekä mahdolisten hakijayhteydenottojen hoitamiseksi. Sidosryhmien henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen LapIT Oy:n omissa markkinointitilaisuuksissa. LapIT Oy rekisteröi vain ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa.

Henkilötietojen hankkiminen tai luovuttaminen

LapIT Oy ei hanki henkilötietoja kaupalliseilta tai kolmannelta osapuolelta. LapIT Oy myöskään luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekrytoitavien sekä sidoryhmien henkilötiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

Rekisteröidyn tarkastus-oikeus ja tietojen korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen,tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.