Taivalkosken kunta:

Terveydenhuollon Tietoteko 2015

Taustaa: Taivalkoski sijaitsee Koillismaan sydämessä, Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa. Kunnan pinta-ala on 2 651 km2, josta vesistöjen osuus on 8,0 prosenttia. Asukkaita vuodenvaihteessa 2013 - 2014 oli 4 251. Kunnanjohtajana toimii Jukka Mikkonen.

Mitä tehty? Ohjelmistotoimittaja Tieto palkitsi Taivalkosken terveydenhuollon tietojärjestelmän innovatiivisesta hyödyntämisestä elokuun lopulla 2015. Valintaa Tieto Healthcare & Welfaren johtaja Hannu Puuronen perustelee seuraavasti:

”Taivalkosken kunta on ottanut ennakkoluulottomasti pioneerin roolin Tiedon uuden ajan Lifecare-järjestelmän kehitystyössä. Terveydenhuollon Tietoteko 2015 -voitolla huomioitu Taivalkoski on validoinut Lifecare-työpöytää, joka helpottaa terveydenhuollon ammattilaisten työnkulkua ja työprosesseja poimien heille hoidon ja palvelun kannalta oleellisen tiedon tietojärjestelmästä. Kehitystyöllä on merkittävä vaikutus Tiedon koko terveyden- ja sosiaalihuollon asiakaskunnalle.”

http://www.tieto.fi/uutiset/tieto-palkitsi-taivalkosken-espoon-ja-jyvaskylan-tietojarjestelmien-innovatiivisesta-hyodyntamisesta

Yhteistyö LapIT:n kanssa

”Taivalkosken sosiaali- ja terveystoimi on pyrkinyt olemaan kehityksen kärkipäässä, kun uusimpia tietoteknisiä menetelmiä ja sovelluksia on ko. toimialalla otettu käyttöön. Tavoitteenamme on ollut, että tietotekniset järjestelmät tukevat perustehtävää ja tekevät työstä sujuvaa. Toimivat järjestelmät mahdollistavat, että työntekijöille jää enemmän aikaa asiakastyöhön ja samalla potilas- ja asiakasturvallisuus lisääntyy. Päästäksemme hyvään lopputulokseen tarvitsemme hyviä kumppaneita tueksemme. Kaikkea ei tarvitse osata tehdä itse, vaan osaamista voidaan hankkia myös muualta. LapIT on Taivalkosken sosiaali- ja terveystoimelle tärkeä kumppani, jotta hyvä tuote saadaan käyttöön ja toimimaan. Vuosien kuluessa yhteistyöstä on tullut mutkatonta ja joustavaa. Tunnemme toisemme ja meillä on yhteinen tavoite toimivat, asiakaslähtöiset järjestelmät. Yhdistävänä tekijänä LapIT:llä ja sosiaali- ja terveystoimella on katsoa kauas tulevaisuuteen, rohkeasti, haasteita pelkäämättä. ”

Kirsi Alatalo, sosiaali- ja terveysjohtaja