Lapin sairaanhoitopiiri ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri: eResepti

Mitä tehty? Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien alueella sähköinen lääkemääräys, eli eResepti, on otettu käyttöön vuosien 2010–2013 aikana. Perusterveydenhuollolla on käytössään kolme järjestelmää, erikoissairaanhoidolla yksi järjestelmä. Toimipisteitä ja -paikkoja, joista sähköisiä lääkemääräyksiä voidaan laatia on noin 30. Lääkäreitä eResepti-kokonaisuuteen kuuluu noin 120.

LapIT on ollut prosessissa alusta asti mukana strategisena yhteistyökumppanina ja sillä on ollut eReseptin esivalmisteluissa, käyttöönotossa ja ylläpidossa erittäin keskeinen rooli. LapIT on IT-palveluntuottajana lähes kaikille liittyneille organisaatioille.

”Pelkän eReseptin kirjoittamisen tai sen uudistamisen osalta puhutaan vuositasolla noin puolesta miljoonasta sähköisestä sanomasta, jotka kulkevat reseptikeskuksen ja tietojärjestelmien välillä. Näin laajan sähköisen lääkemääräyksen käyttö olisi mahdotonta, jos tekniikka ei toimisi täydellisesti. LapIT:n ammattitaidolla, osaamisella sekä palveluntuottokyvyllä ja -varmistuksella on ollut eResepti-prosessissa hyvin iso merkitys.

LapIT:llä on vankka ammatillinen kokonaisosaaminen tämäntyyppisistä palveluista, ja se on erittäin luotettava yhteistyökumppani. Olemme aina saaneet apua vika- ja muutostilanteissa, mikä on todella merkittävä ominaisuus palveluntuottajataholta.

LapIT on alueellisesti iso ja joustava toimija, joka tunnistaa pelikentän. Yritys tuntee asiakkaidensa tarpeet sekä alueen mahdollisuudet, uhat ja heikkoudet. Me olemme erittäin tyytyväisiä LapIT:hen ja luotamme kumppaniimme sataprosenttisesti.”

Janne Okkonen, projektipäällikkö, Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä