Operatiivinen toiminta tukeutuu lähes täysin erilaisten sovellusten hyväksikäyttöön. Sovellukset ovat osa asiakkaan palvelutuotantoa, joten on erittäin tärkeää huolehtia niiden häiriöttömästä toiminnasta. Sovellusten kriittisen luonteen vuoksi sovellusympäristöt (laitteet, yhteydet, tietokantaohjelmisto) tulee hoitaa vastuullisesti, korkealla ammattitaidolla ja kokemuksella.

LapIT Oy sovelluspalvelu tukee asiakkaiden sovellusohjelmistojen hyödyntämistä. Tarjoamme sovellusohjelmien ylläpitoon korkeatasoisen asiantuntemuksemme sekä kokemuksemme.