Ote kaupparekisteristä

Toiminimi: LapIT Oy
Y-tunnus: 1637268-5
Yritys rekisteröity: 15.12.2000
Yritysmuoto: Osakeyhtiö
Kotipaikka: Rovaniemi
Otteen sisältö: 14.2.2017  rekisterissä olleet tiedot.

Rekisterimerkinnät

Toiminimi Rekisteröity 15.7.2015
LapIT Oy

Toimiala Rekisteröity 14.2.2017
Yhtiön toimiala on tietohallinto- ja informaatioteknologiapalveluiden sekä muiden palveluiden tuottaminen. Yhtiö voi toimintaansa liittyen omistaa kiinteää omaisuutta ja arvopapereita. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) mukaisena sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä sen omistajina oleville kunnille, kuntayhtymille ja muille kuntakonsernien itsenäisille juridisille yksiköille kuten kuntaomisteiselle yhtiölle, jotka ovat hankintalain mukaisia hankintayksiköitä. Yhtiö harjoittaa pääosan toiminnastaan hankintayksikköjen kanssa, joiden määräys- ja valvontavallassa se on. Yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa omistajilleen laadullisesti hyviä yhtiön toimialan mukaisia palveluita. Yhtiö toimii toiminnallisesti ja taloudellisesti järkevästi ja kannattavasti. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajille eikä yhtiö jaa osinkoa.

Kotipaikka Rekisteröity 15.12.2000

Rovaniemi

Tilikausi Rekisteröity 15.12.2000
Yhtiön tilikausi on 1.1.-31.12.

Perustaminen Rekisteröity 15.12.2000
Perustamiskirja on allekirjoitettu 22.8.2000.
Yhtiöjärjestys on perustamiskokouksessa hyväksytty 22.8.2000.

Yhtiöjärjestyksen muutos  Rekisteröity 14.2.2017)
Yhtiöjärjestyksen muutoksesta on päätetty 1.12.2016

Osakepääoma Rekisteröity 23.12.2014
Osakepääoma 160 000,00 euroa

Osakkeiden lukumäärä Rekisteröity 23.12.2014
160 kpl

Osakkeen nimellisarvo Rekisteröity 23.12.2014
1 000,00 euroa

Hallitus Rekisteröity 4.7.2016

Puheenjohtaja Simoska Maarit

Varsinaiset jäsenet:
Hänninen Tuomo
Juuruspolvi Juhani
Keisanen Tuija
Kiemunki Sari-Anne
Niemelä Veikko
Palojärvi Aira
Tarvainen Pentti

Muu johto Rekisteröity 10.2.2015
Toimitusjohtaja Jutila Juhani
Toimitusjohtajan sijainen Niva Johanna

Tilintarkastajat Rekisteröity 15.7.2015
Tilintarkastaja
Finnpartners BDO Oy, Y-tunnus 1893593-9, Kaupparekisteri
Päävastuullinen tilintarkastaja
Tuomela Ulla-Maija

Lakimääräinen edustaminen Rekisteröity 15.12.2000
Toiminimen kirjoittaa osakeyhtiölain nojalla hallitus

Toiminimen kirjoittaminen Rekisteröity 15.12.2000
Yhtiöjärjestyksen mukaan toiminimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin tai hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

Prokuristit Rekisteröity 10.2.2015
Niva Johanna
Prokuristit edustavat yhtiötä kukin yksin.

Tilinpäätösasiakirjat Rekisteröity 26.5.2016
Tilinpäätös ajalta 1.1.2015-31.12.2015

Toiminimihistoria
15.7.2015 LapIT Oy
15.12.2000 - 15.7.2015 Lapin Informaatioteknologia Lapit Oy

 Yhtiöjärjestys