Hankinnat

Osallistumispyyntö ICT-palveluiden reunaverkon palomuuriratkaisuun. Osallistumispyynnöt toimitettava 15.5.2017 klo 16.00 mennessä.

Osallistumispyyntö ICT-palveluiden reunaverkon palomuuri
Liite 1 Tarjoajalle asetetut minimivaatimukset
Liite 2 Tarjoajan kelpoisuusvaatimukset
Liite 3 Tarjouspyyntöluonnos Reunaverkon palomuuri
Liite 4 Neuvottelukutsuluonnos Reunaverkon palomuuri

ESPD lomakkeen täyttöohje - lomake on toimitettava PDF-muodossa
Linkki komission ESPD-palveluun: http://ec.europa.eu/growth/espd